Historik


                Den Fyruddiga Stjärnans Orden - D.F.S.


                  stiftad 1928


Kort historik om D.F.S.

Enligt grundstadgarna tillkom D.F.S. 1928. Grundare och idrottens förkämpe var Louis Zettersten som också var ordens Stormästare t o m 1945.


Symbolen blev den fyruddiga stjärnans tecken d v s Ihärdighet, Frihet, Kraft och Kamratskap


Ändamål


Den Fyruddiga Stjärnans Orden – D.F.S. - är en sammanslutning i ordensform med syften:

◾Att  vara en sammanhållande kraft inom Idrottsföreningen Kamraterna, dels de olika föreningarna emellan, dels inom              föreningarna

◾Att värna om IFK:s traditioner och kamratskap

◾Att slå vakt om idrottens etiska och ideella värden och innehåll

◾Att moraliskt och i mån av möjlighet även ekonomiskt stödja och hjälpa kamratorganisationen.


Organisation.


D.F.S. är organiserad med huvudloge - HL- i Stockholm samt Distriktsloger – DL – där dylika med stöd av HL kunnat upprättas.


Medlemmar


Kallelse till medlem utfärdas av respektive loge.


För att kunna upptas som medlem fordras att vara eller ha varit medlem i någon IFK-förening och där under längre tid ha utfört ett förtjänstfullt arbete samt vara känd för oförvitlig vandel.


Person, som kan anses verksamt stödja DFS och dess syften men icke tillhör IFK, må kallas till medlem eller eventuell hedersledamot. Om sådan kallelse är särskilt stadgat.


Från ”högkvarteret” i Stockholm utgick i november 1927 mobiliseringsorder till  IFK Oldboys i hela landet till allmän samling om arbete i IFK:s anda.


Den första verkliga stora samlingen anammades bl a av föreningarna i :


Stockholm, Västerås, Norrköping, Tumba, Österåker, Lund, Karlskrona, Falun, Helsingborg, Sävsjö, Borås och Malmö.


Här framkom många kända namn i IFK:s historia. Här kan nämnas bl a


-         H. Renèe  IFK Malmö

-         Nils Georgie  IFK Stockholm

-         Otto Friman IFK Stockholm

-         Rickard G-son Sjöberg IFK Stockholm

-         Ragnar Funck IFK Stockholm, som på äldre dar åkte

             vattenskidor mellan Stockholm och Mariehamn

-         Per Ehrenmark IFK Stockholm

-         Bo Ekelund  RFs ordförande

-         Björn Kugelberg IFK CS

-         Sigge Andersson IFK Norrköping

-         Torsten Johansson IFK Norrköping

-         Nils Sarelius IFK Helsingborg


D.F.S. var störst och starkast från 30-talet fram t o m 50-talet med årliga ordenskapitel i ovan nämnda städer.


Under denna storhetstid  var det många i samhället framträdande personer som med kraft deltog i D.F.S. och skapade intresse för orden. Kan nämnas Anton Johansson en Hockeylegend och Bo Lindman – Friidrottsförbundet och Gunder Häggs ”diskare”.


När dessa gentlemän med ålderns rätt drog sig tillbaka begränsades även kontakterna mellan de olika logerna i landet och övergick under 70-talet till en i allt väsenlig Storstockholmsk angelägenhet, samt några få loger ute i landet, som fortfarande var aktiva såsom Borås, Sala, Skövde samt Mariehamn på Åland och Helsingfors, som dock lades ned i mitten på 1970-talet.


Av kvarstående loger inom Sverige lades Borås ned för några år sedan då Styrande Mästaren, Sture Persson, av ålderskäl inte kunde fortsätta hålla ihop logen. Sala är också nedlagd medan Skövde formellt finns kvar men är inte aktiv.


Logen i Mariehamn är mycket aktiv och är i dagsläget den loge som har flest medlemmar – 157 stycken.


Huvudlogen i Stockholm har idag ca 100 medlemmar från 9 olika IFK- föreningar i Stockholm samt medlemmar från IFK Eskilstuna, Strängnäs, Karlshamn, Arboga och Lund.


Glädjande nog återstartade D.F.S. i Helsingfors 2004 efter att ha ”vilat” i 30 år och har nu ett 60-tal medlemmar. Helsingforslogen växer från år till år och har, från och med 2011 beslutat att även kvinnor kan bli medlemmar. Fyra kvinnor upptogs i logens första grad vid kapitlet i Helsingfors i november 2011.


Vi i huvudlogen har som ett av vårt väsentligaste mål att försöka återställa tidigare stora intresse för D.F.S. i Stockholm och i omgivande områden, för att i framtiden återskapa ett större och starkare D.F.S. i Sverige.


Bertil Klasson

Stormästare


Copyright © 2014 dfs-orden.se. All rights reserved