Höga Rådet


                Den Fyruddiga Stjärnans Orden - D.F.S.


                  stiftad 1928


Höga Rådet

I föreningar har man en styrelse som bland annat sköter föreningens administration. På samma sätt fungerar det i ett ordenssällskap. I vår orden - D.F. S. - kallas styrelsen för Höga Rådet och består av tolv ämbetsmän/ledamöter och har för närvarande (2021) följande sammansättning:Befattning:

Namn:

IFK-förening:

Vald till:

SM - Stormästare

Bengt Scherdin

IFK Täby

2022

SK - Storkansler

Ingvar Bergquist

IFK Stockholm

2022

ÖP - Överste Präntare

Thomas Alsterback

IFK Täby

2023

ÖF - Överste Fogde

Tommy Persson

IFK Täby

2023

ÖC - Överste Ceremonim.

Roine Hedh

IFK Täby

2023

ÖV - Överste Väktare

Otto Slätis

IFK Stockholm

2021

ÖH - Överste Härold

Leif Lewander

IFK Täby

2022

ÖB - Överste Banérförare

Ylva Langermo

IFK Lidingö

2022

ÖM - Överste Munskänk

Bertil Malmfält

IFK Österåker

2021

FD - 1:e drabant

Lars Cederberg

IFK Österåker

2021

AD - 2:e drabant

Eva Blomberg

IFK Lidingö

2023

TD - 3:e drabant

VakantCopyright © 2014 dfs-orden.se. All rights reserved