IFK Historik


                Den Fyruddiga Stjärnans Orden - D.F.S.


                  stiftad 1928


Så föddes I.F.K.

Idrottsföreningen Kamraternas vagga stod i Norra Reals läroverk i Stockholm, där de flesta av IFK:s första medlemmar tillbringade sin skoltid. Idén till att bilda en förening för idrott föddes i december 1894 hos den 16-årige gymnasisten Louis Zettersten. Han fick snart stöd för sina tankar av den ett år äldre Pehr Ehnemark från Östermalms läroverk.

Den 1 februari 1895 infördes på de bägge ynglingarnas initiativ en annons i den illustrerade ungdoms-tidningen Kamraten. Denna tidpunkt räknas som IFK:s stiftandedatum. Annonsen innehöll ett upprop till alla idrotts-intresserade pojkar och flickor att bilda en idrottsförening för hela riket, bestående av en huvudförening i Stockholm med krets- föreningar i landsorten. Man bör i sammanhanget erinra sig att detta ägde rum i en tid då varken Riksidrottsförbund eller starkare specialförbund fanns i landet.

Svar på annonsen inkom snart, totalt åtta stycken, varav fem stycken från landsorten. Det bestämdes att namnet skulle vara IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA, främst ett tacksamhetsbevis till den tidning som möjliggjort IFK:s tillkomst. Louis Zettersten blev föreningens förste ordförande, medan Pehr Ehnemark valdes till skattmästare.

Redan i mitten av mars 1895 hade IFK etablerat sig i sju städer i landet, förutom Stockholm, även i Luleå, Härnösand, Uppsala, Jönköping, Göteborg och Västerås. Ytterligare IFK-föreningar bildades under det första året.

Under de närmaste åren ökade antalet föreningar snabbt och IFK fick också spridning till broderlandet Finland. Så småningom blev administrationen av alla föreningar en alltför tung börda för Centralföreningen (IFK Stockholm) och det beslöts att tillsätta en särskild, fristående Centralstyrelse, CS. Detta skedde vid en IFK-kongress i Köping 1901.

När Riksidrottsförbundet, RF, bildades 1903 var det med hjälp av IFK:are, vilka hade stor erfarenhet av föreningsarbete på riksnivå.

Tillkomsten av RF hindrade inte på något sätt Kamratorganisationens utveckling. Nya föreningar fortsatte att bildas på olika platser i landet.

Kamratorganisationen har särskilda stadgar, som kan beställas från CS, och egna utmärkelser som beskrivs på hemsidan. Regionala träffar genomförs med erfarenhetsutbyte i olika frågor. De gemensamma angelägenheterna handläggs av IFK:s Centralstyrelse som väljs vid det årliga representationsmötet i mars månad, oftast i Stockholm.

H M Konungen åtog sig 1974 att vara IFK:s Höge Beskyddare och förste Hedersledamot, en roll som kungen övertog efter sin farfar. Genom åren har IFK haft förmånen att i sina led fostra åtskilliga av Sveriges stora idrottsmän och kvinnor, såväl aktiva som ledare.

De mest namnkunniga föreningarna är IFK Göteborg, IFK Norrköping, IFK Mora, IFK Umeå, IFK Helsingborg, IFK Växjö och IFK Lidingö, men även på andra, både stora och små orter, har IFK-föreningarna haft stor betydelse för den svenska idrottsrörelsens utveckling.

I IFK Stockholms regi (IFK-förening nr 1) arrangerades ett ståtligt 100-årsjubileum den 4 februari 1995. Centralstyrelsens ordförande Jaakko Bergquist hyllade jubilaren och uppvaktningarna var många. Detaljer finns i IFK:s 110-årsbok som utkom 2006. Kransnedläggning skedde vid stiftaren Louis Zetterstens grav på Norra kyrkogården i Stockholm. Audiens hos HM Konungen, IFK-rörelsens höge beskyddare, ingick. Guldmedalj och 100-års-bok överlämnades. 2005 fick IFK CS ta emot en svensk fana av Konungen vid ceremonierna under nationaldagen på Skansen.

IFK:s ungdomsstipendiater, sedermera stjärnor som Carolina Klüft, Linus Thörnblad och Charlotte Kalla, refereras liksom Årets IFK-förening i 110-årsboken. De tidigare kamratmästerskapen i olika idrotter finns nu bara kvar i bowling. IFK Göteborg vann fyra raka SM i fotboll 1993-1996. Legendariske Vasaloppsåkaren Nils "Mora-Nisse" Karlsson fick 1997 hedersmedaljen för sina insatser i och utanför skidspåret.

Riksarkivet har IFK:s äldre handlingar och varumärkesskydd för IFK-namnet, IFK-skölden och de blåvita färgerna fick IFK CS 2002 från PRV. Hemsidan med adress www.ifkcs.org skapades 1999-2000 och förlagsverksamheten datoriserades, främst våra utmärkelser. Bertil Klasson, IFK Lidingö, avlöste 2013 Erik Lidén, IFK Lund, som ordförande i CS. Erik hade då varit ordförande i tolv år.

Stora idrottsframgångar har noterats för IFK under tioårsperioden och refereras i 110-årsboken. Carolina Klüft är den stora stjärnan med EM-, VM- och OS-guld.

IFK CS ser med tillförsikt mot framtiden. I dag (2014) finns det närmare 200 IFK-föreningar med 87 000 medlemmar.


Copyright © 2014 dfs-orden.se. All rights reserved

Louis Zettersten

1878 - 1950