Distriktsloge Helsingfors


                Den Fyruddiga Stjärnans Orden - D.F.S.


                  stiftad 1928


Distriktsloge Helsingfors

Utdrag ur DFS Helsingfors’ jubileumsskrift 2012, sammanställd av Ingmar ”Pelle” Björkman.


Helsingfors med i DFS verksamhet


År 1965 inledde bowlingsektionen inom IFK Helsingfors på nytt klubbkamper mot IFK Stockholm. Några av våra medlemmar kom i kontakt med Sällskapet Den Fyruddiga Stjärnan i Stockholm. Bowlarna fick sedan sällskap av några andra IFK-ledare och tillsammans blev de inviterade att följa med verksamheten inom huvudlogen och delta i några av dess möten. Samtidigt tilldelades också några högre grader till de finländska deltagarna. Den 19 juni 1968 grundades Ålandslogen i Mariehamn och till dess första styrande mästare valdes Nils ”Nisse” Dahlman. Nisse inbjöd några av sina IFK-vänner från Helsingfors at delta i mött och av dessa kan nämnas Nils-Erik Nyman, Runar Björklöf och Helmuth Hess. De tilltalades av den kamratliga och intima stämningen och de solenna och speciella ritualer som sedan starten 1928 var signifikant för DFS:s verksamhet. Varför inte en liknande verksamhet i Helsingfors!

Följande år deltog Nisse Nyman och Pixen på nytt i Mariehamn. Efter nya kontakter med besök i Mariehamn i april 1972, då bl.a. Birger Weckman, Pixen Björklöf, Erik Wilén, Nisse Nyman och Ensio Sevón var närvarande, beslöt man slutligen i maj samma år grunda DFS logen i Helsingfors. En högtidlig invigning skedde den 26 maj 1972 i Helsingfors. Det hela skedde under presidium av Stockholmslogens Stormästare Robert Mossberg. Vid invigningen recipierade 17 IFK:are för grad I.


Våra banbrytare


I spetsen och en av initiativtagarna till DFS var disponenten Birger Weckman (1908-1999) som mellan åren 1962-1968 verkade som ordförande för bowlingsektionen. Birger hade tidigare ett långt förflutet inom IFK, bl.a. i dess fotbollssektion. En annan ytterst viktig länk var Runar ”Pixen” Björklöf (1911-1998) mera känd som ”den flygande hovmästaren” på grund av sina idrottsmeriter. Han hade bl.a. vunnit FM på 800 m och flerfaldig mästare i stafett, mångfaldig landslagsman och EM deltagare i Oslo 1946. Men Pixen hade en annan ännu viktigare merit. Han var nämligen källarmästare och krögare på en av stadens mest kända restauranger, nämligen Savoy. Han stod därmed i särställning när det gällde förberedelser för alla möten och sammankomster som ägde rum i restaurangens festvåning. Den tredje länken i kedjan med grad VIII var juristen Nils-Erik ”Nisse” Nyman (1912-2001), ur-IFK:are och välkänd idrottsledare i vida kretsar. Till ovanstående tillkom föreningens kanske mest kända gestalt, olympiska silvermedaljören på 400 m häck i Paris 1924, Erik ”Erkka” Wilén (1898-1982) som hade graden VII.

Efter 1977 års intagning inträdde ett långt tomrum. Inom logen diskuterade man då och då ivrigt en fortsättning men därav blev intet.


DFS i Helsingfors uppstår på nytt 2004


Inom iFK Helsingfors började tanken på att på nytt få en loge till stånd vinna gehör vid århundrade-skiftet år 2000. Bowlingsektionen var som tidigare en drivande kraft och efter informella samtal med olika personer inom andra sektioner i klubben, kontaktade några IFK:are moderlogen i Stockholm och bad om tillstånd att börja på nytt. Tillståndet beviljades med glädje och Magnus Ståhlberg och Ingmar Björkman beslöt resa till Stockholmslogens möte den 7 februari 2004, för att där erhålla nya grader med tanke på att Helsingforslogen skulle återuppstå.

I Helsingfors samlades några IFK:are den 23 mars på Handelsgillet och beslöt enhälligt återuppta DFS:s verksamhet. Styrande rådet fick följande sammansättning:

Styrande Mästare    Ingmar ”Pelle” Björkman

Överste Fogde    Magnus Ståhlberg

Överste Präntare    Henry Johansson

Överste Ceremonimästare    Rurik Lindqvist

Överste Härold    Rolf ”Rolle” Österholm

Överste Banérförare    Erik ”Asken” ÅbergCopyright © 2014 dfs-orden.se. All rights reserved