Om D.F.S.


                Den Fyruddiga Stjärnans Orden - D.F.S.


                  stiftad 1928


D.F.S. Syfte och omfattning

Bakgrund


Orden DEN FYRUDDIGA STJÄRNAN grundades 1928 av samma män som 1895 startade IFK-rörelsen, för att IFK-are efter sin aktiva tid, skulle ges möjlighet att under hög­tidliga och gemytliga former träffas och umgås med andra äldre IFK-are inom och utom den egna föreningen.


Den   FYRUDDIGA STJÄRNAN symboliserar genom sina fyra uddar såväl egenskaper som   färdigheter:


Udd  1  =   bokstaven          I      symboliserar                                      IHÄRDIGHET


Udd  2   =                           F     symboliserar                                       FÄRDIGHET


Udd  3   =                           K     symboliserar                                       KRAFT


Udd  4   =                           K     symboliserar                                      KAMRATSKAP


Alltsammans utmynnar i IFK KAMRATERNA, vars medlemmar med IFK´s ledstjärna som symbol skall visa IHÄRDIGHET genom kontinu­erlig   träning, uppöva sina FÄRDIGHETER och inneboende anlag för viss eller vissa  idrottsgrenar samt samla den KRAFT, styrka och kondition, som erfordras för   en god idrotts­prestation. Allt detta skall ske under KAMRATLIGA former.


Syfte


DFS:s   syfte är att:

◾Vara en sammanhållande kraft inom IDROTTSFÖRENINGEN KAMRATERNA

  ◾Värna om IFK´s kamratskap och traditioner

  ◾Slå vakt om idrottens etiska och ideella värden och innehåll

  ◾Moraliskt och i mån av möjlighet även ekonomiskt stödja och hjälpa KAMRATORGANISATIONEN


Omfattning


För närvarande består DFS av en HUVUDLOGE i Stockholm och två distriktsloger i Mariehamn (Åland) och Helsingfors (Finland). Totalt finns idag ca 250 medlemmar totalt inom Orden.


HUVUDLOGEN har alltid sitt årliga ordenskapitel den första lördagen i februari månad.


Efter ordenskapitlet äter vi en gemensam middag och umgås under gemytliga former.


Antalet grader i DFS är åtta. Angående ritualer och gradernas dekorationer är särskilt stadgat.


Medlemsskap


Förslag till medlemsskap i DFS lämnas av respektive förening till DFS sekreterare. För att kunna antas till medlem i erfordras att man är eller har varit medlem i någon IFK­-förening och där under längre tid ha utfört ett förtjänst­fullt arbete, till exempel som ledare eller aktiv utövare. Såväl kvinnliga som manliga medlemmar är välkomna.


Person, som kan anses verksamt stödja DFS och dess syften men icke tillhör IFK, må kallas till medlem eller eventuell hedersledamot.


DFS  "HÖGA RÅD" hoppas att genom ovanstående beskrivning ha väckt Ditt intresse för IFK-rörelsen och IFK-orden Sällskapet Den Fyruddiga Stjärnan.


Vårt mål är att fortlöpande knyta till oss nya medlemmar i DFS och därigenom utöka Kamratkretsen och bevara de idrottsliga traditionerna.


Vi vill därför att Du hjälper oss att få Dina medlemmar informerade och intresserade av IFK-rörelsen i allmänhet och IFK-orden DFS i synnerhet.


Bertil Klasson

Stormästare

Copyright © 2014 dfs-orden.se. All rights reserved